دیدگاه‌ها برای رمان دونی https://romandoni1.xyz Fri, 03 Jul 2020 19:31:09 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 دیدگاه‌ها برای رمان استاد خلافکار پارت۱۰۶ با Rey https://romandoni1.xyz/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa106/#comment-27206 Fri, 03 Jul 2020 19:31:09 +0000 https://romandoni1.xyz/?p=2557#comment-27206 در پاسخ به ayliiinn.

خواهش میکنم عزیزم

]]>
دیدگاه‌ها برای رمان استاد خلافکار پارت۱۰۶ با ayliiinn https://romandoni1.xyz/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa106/#comment-27205 Fri, 03 Jul 2020 19:30:12 +0000 https://romandoni1.xyz/?p=2557#comment-27205 در پاسخ به Rey.

اها!
خیلی ممنون!

]]>
دیدگاه‌ها برای رمان استاد خلافکار پارت۱۰۶ با Rey https://romandoni1.xyz/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa106/#comment-27204 Fri, 03 Jul 2020 19:24:57 +0000 https://romandoni1.xyz/?p=2557#comment-27204 😂😂😂]]> در پاسخ به ayliiinn.

😂😂😂😂

]]>
دیدگاه‌ها برای رمان استاد خلافکار پارت۱۰۶ با Rey https://romandoni1.xyz/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa106/#comment-27203 Fri, 03 Jul 2020 19:24:11 +0000 https://romandoni1.xyz/?p=2557#comment-27203 در پاسخ به ayliiinn.

من خوندمش.آره یه جلده خیلی هم قشنگه!!!

]]>
دیدگاه‌ها برای رمان استاد خلافکار پارت۱۰۶ با ayliiinn https://romandoni1.xyz/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa106/#comment-27202 Fri, 03 Jul 2020 19:04:08 +0000 https://romandoni1.xyz/?p=2557#comment-27202 در پاسخ به ayliiinn.

کسی رمان تب داغ گناهو خونده؟
فقط یه جلده؟ همون آرمین ونفس؟
اخه من شنیده بودم ۳ جلده!

]]>
دیدگاه‌ها برای رمان استاد خلافکار پارت۱۰۶ با ayliiinn https://romandoni1.xyz/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa106/#comment-27201 Fri, 03 Jul 2020 19:02:49 +0000 https://romandoni1.xyz/?p=2557#comment-27201 دوستان ادمین میگه نویسنده پارت نمیده!
نمیدونه چرا؟؟؟

]]>
دیدگاه‌ها برای رمان استاد خلافکار پارت۱۰۶ با ayliiinn https://romandoni1.xyz/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa106/#comment-27200 Fri, 03 Jul 2020 19:01:05 +0000 https://romandoni1.xyz/?p=2557#comment-27200 شهابم!
ببین چه شعری برات سرودم!
.

چشماتو میبندم با دستام،
از پشت!
چشمای تو صد بار زندم کرد،
بعد کشت!
.
.
راضی بودی همسر؟!

]]>
دیدگاه‌ها برای رمان استاد خلافکار پارت۱۰۶ با ayliiinn https://romandoni1.xyz/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa106/#comment-27199 Fri, 03 Jul 2020 18:58:10 +0000 https://romandoni1.xyz/?p=2557#comment-27199 در پاسخ به Rey.

وات؟!

]]>
دیدگاه‌ها برای رمان استاد خلافکار پارت۱۰۶ با ayliiinn https://romandoni1.xyz/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa106/#comment-27198 Fri, 03 Jul 2020 18:41:21 +0000 https://romandoni1.xyz/?p=2557#comment-27198 در پاسخ به Arsham.

مبارکه آرشام!

]]>
دیدگاه‌ها برای رمان استاد خلافکار پارت۱۰۶ با ayliiinn https://romandoni1.xyz/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa106/#comment-27197 Fri, 03 Jul 2020 18:40:34 +0000 https://romandoni1.xyz/?p=2557#comment-27197 در پاسخ به maede.

والا معلوم نیست!

]]>