رمان استاد خلافکار Archives - رمان دونی

رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۳۰

  جلو اومد و دستش و دور کمرم پیچید و کوتاه لبم و بوسید. با لبخند خواست حرفی بزنه که…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۲۹

  * * * * با صدای زنگ ،از جام پریدم و وحشت زده به در زل زدم. اومد خدایا……

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۲۸

* * * * * در کلاسش و تند باز کردم.همه ی دانشجوهاش متعجب منو نگاه کردن. تدریسش و قطع…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۲۷

  * * * * سه ماه بعد از اداره بیرون اومدم و طبق معمول پشت سرم و نگاه کردم.…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۲۶

اشکامو پاک کردم و گفتم _نه خیر.فقط ترسیدم… هر کس دیگه ای هم می بود می ترسیدم. از اون نگاهای…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۲۵

  منو به سمت خودش چرخوند و باز دستاشو دو طرفم روی کابینت گذاشت و گفت _کسی جز تو نیست.…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۲۴

  اخمی بین ابروهام افتاد و جواب ندادم. در کمد و باز کردم و مانتویی از توی کمد بیرون کشیدم…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۲۳

  با لبخند تمسخر امیزی نگام کرد و گفت _بزن. جلو رفتم و اسلحه رو درست روی قلبش گذاشتم و…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۲۲

  دروغ چرا از نفرت بین حرفاش ترسیدم. فهمید میخوام چیزی بگم ڪه بی‌حوصله گفت _وسایلاتو برداشتی بریم؟ سر تڪون…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۲۱

  تڪونی خوردم و نگاهش ڪردم. درو محڪم به هم ڪوبید و با قدمای بلند به سمتم اومد. تنم منقبض…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۲۰

  نفس زنون نگاهش کردم و اون با بی رحمی گفت _کی منی که الان ازم حساب میگیری؟ همم؟ نامزدمی؟…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۱۹

  تنها حسی که داشتم شوک زدگی بود. دستام و روی سینش گذاشتم و گفتم _چی کار میکنی امیر؟ انگار…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۱۸

* * * * نفسم بالا نمیومد که بالاخره دستامو باز کرد. حتی یه ثانیه هم نتونستم روی پاهام بمونم.…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۱۷

محکم تخت سینه ش کوبیدم و داد زدم _چه شوهری هان؟من ازت متنفرم امیر متنفر… یقه مو توی مشتش گرفت…

بیشتر بخوانید »

رمان استاد خلافکار پارت ۱۶

  مچ دستمو گرفت و خواست دنبال خودش بکشونه که دستشو پیچوندم و خواستم با پا ضربه فنیش کنم که…

بیشتر بخوانید »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
بستن