دسامبر 2019 - رمان دونی

ماه: دسامبر 2019

رمان سکانس عاشقانه

رمان سکانس عاشقانه پارت ۳۹

بهار با بهت از جا بلند میشه به سمت میز حاج اقا می ره و با دقت برگه ازمایش رو…

بیشتر بخوانید »
رمان خان زاده

رمان خان زاده پارت ۳۹

  حتی توان برگشتن هم نداشتم. ادامه داد _فقط می‌خوام امشب و با خیال راحت با عطر موهات بخوابم. اخم…

بیشتر بخوانید »
رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۴۸

  جیغ زدم و به سمتش رفتم که آرمین بازوم و کشید و منو پشت خودش نگه داشت و داد…

بیشتر بخوانید »
رمان عشق تعصب

رمان عشق تعصب پارت ۳۴

  _ من میخوام درمورد مسئله مهمی باهاتون صحبت کنم . بعدش صحرا رو صدا زد تا بیاد بهنام رو…

بیشتر بخوانید »
رمان خان زاده

رمان خان زاده پارت ۳۸

  نگاهی به دور تا دور اتاق انداختم. اتاق کوفتیش فقط یه بالکن داشت. تیز به اون سمت رفتم و…

بیشتر بخوانید »
رمان سکانس عاشقانه

رمان سکانس عاشقانه پارت ۳۸

بهار به سمتم برمیگرده و منتظر به صورتم زل میزنه .! بدون توجه به بغضی که سعی در خفه کردنم…

بیشتر بخوانید »
رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۴۷

  * * * * * #لیلی عصبی از این طرف به اون طرف میرفت. با خشم داد زد _یعنی…

بیشتر بخوانید »
رمان عشق تعصب

رمان عشق تعصب پارت ۳۳

  فکرم درگیر آریا بود نگرانش بودم ، اون زن که خیلی چیزای بدی ازش شنیده بودم دوباره برگشته بود…

بیشتر بخوانید »
رمان خان زاده

رمان خان زاده پارت ۳۷

  * * * * * نگاهی به صورت غرق در خوابش انداختم و در حالی که سعی می‌کردم صدای…

بیشتر بخوانید »

codebazan

بستن